Allmänt

Vi konstruera och producera precisionsformverktyg till de ledande företagen inom medicintekniska produkter , kapsyler, specialförslutningsprodukter inom livsmedel-, läkemedels-, kemteknisk- och kosmetisk industri


Våra kunders krav på produkterna är väldigt höga, inom detta område kan vi väl uppfylla deras krav, då vi har lång

erfarenhet, en modern maskinpark som ständigt förnyas.  

Vårt team har lång erfarenhet att tillverka formverktyg och de söker ständigt efter förbättringar inom sina egna område

såväl som för hela organisationen.

Företagets historia

Företaget grundades 1966 som ett enmansföretag och sysselsätter nu 11 anställda. 

Företaget ligger i Värnamo, Småland. Nuvarande lokaler byggdes 1972 och tillbyggnad har skett 1995 och 2002-2003.