Team

Teamet är vår mest värdefulla tillgång och på varje position i kedjan från design till leverans av verktyg har vi medarbetare med lång erfarenhet och kunskap att  tillverka avancerade formverktyg och delar.

Ny teknologi introduceras i produktionen kontinuerligt både kunskapsmässigt och genom nya maskiner för att kunna erbjuda kunderna verktyg enligt deras höga krav och korta ledtiderna.  

Alla söker efter förbättringar inom deras egna område såväl som inom hela organisationen för att vi skall kunna leverera verktyg enligt kundernas höga kravspecifikationer och överträffa deras förväntningar.

Design/konstruktion

Vi använder  Creo och Topsolid/Topmold.  

Vi kan erbjuda Er tjänster från första stadiet, helt ny design eller utifrån fastställd detaljritning, modifieringar, förbättringar av befintliga verktyg och verktygsdelar.
Våra designers har lång erfarenhet av design/konstruktion och har tidigare även varit delaktiga i tillverkningsprocessen i företaget. Vi kan erbjuda formfyllningsanalyser för att få fram bästa lösningen för ert projekt i ett tidigt stadie. 


Områden

 i vår verksamhet

Kontroll

Under varje operation görs flertal kontrollmätningar både visuellt och mätning i mätmaskiner för att säkerställa att varje del som levereras motsvarar kundens kravspecifikation och att vi uppfyller våra egna högt ställda krav på våra produkter.

Spårbarhet

Varje del märks med projekt, ritningsnr och id nummer för att vi skall ha full spårbarhet på varje del som vi leverera. 

Mätning/slutkontroll

Mätning slutkontroll görs av alla tillverkade delar och dokumenteras innan frisläppning för leverans eller montering.

Verksamhetssystem

Vi arbeta enligt ISO 9001:2015 och uppdaterades till den senaste versionen i april 2018.

Be-Må Molds AB Certifikat ISO 9001_2023.pdf

Uppförande Code