Team

På varje position i kedjan från design av komplett verktyg, har vi ett team med lång erfarenhet och kunskap av att tillverka avancerade verktyg och produkter.


Ny teknologi introduceras i produktionen kontinuerligt, både kunskapsmässigt och genom nya maskiner för att kunna erbjuda kunderna verktyg enligt deras höga krav.  

Vårt team har lång erfarenhet att tillverka formverktyg och de söker ständigt efter förbättringar inom sina egna område, såväl som för hela organisationen.  

Sektioner i vår verksamhet

Design/CAD

Vi använder i Creo och Misslers Topsolid/Topmold.
Vi kan erbjuda Er tjänster från första stadiet av produktframställningen, helt ny design eller utifrån fastställd detaljritning, samt även modifieringar/förbättringar av befintliga verktyg och verktygsdelar.
Våra konstruktörer har lång erfarenhet av formverktyg .


Produktion
  Vi använder Mastercam för beredning inom fräsning, elektrodframtagning och trådgnistning med tillhörande optioner.

Kontroll

All kontroll utförs av varje detalj och dokumenteras innan de går till montering eller leverans.

 Tesascan för mätning av gängor och diameter optiskt.

Verksamhetssystem

Vi arbeta enligt ISO 9001:2015 och uppdaterades till den senaste versionen i april 2018.
Systemet revideras varje år av auktoriserat bolag.

Policys .pdf

Uppförande Code